GeriMedica Handreikingen per maart 2020 niet meer beschikbaar!

GeriMedica heeft als doel behandelaren te ondersteunen bij het verlenen van de best mogelijke zorg. De handreikingen hebben jarenlang dienst gedaan om informatie die nodig is tijdens de dagelijkse, drukke praktijk op een makkelijke manier te vinden. Deze behoefte was groot toen veel richtlijnen, protocollen, handreikingen e.d. alleen analoog bereikbaar waren. Inmiddels zijn bovengenoemde informatiebronnen steeds beter en makkelijker benaderbaar, waardoor de toegevoegde waarde van de handreikingen van GeriMedica (gelukkig) beperkt is geworden.. 

Daarnaast kunnen wij niet langer garanderen dat de informatie in de handreikingen up to date is.

Wij hebben daarom besloten om de handreikingen van GeriMedica vanaf de maart release niet meer beschikbaar te stellen.

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met ons op via info@gerimedica.nl