Handreikingen GeriMedica niet langer beschikbaar. Created with Sketch. Handreikingen

Handreikingen GeriMedica niet langer beschikbaar

GeriMedica heeft als doel behandelaren te ondersteunen bij het verlenen van de best mogelijke zorg. De handreikingen hebben jarenlang dienst gedaan om informatie die nodig is tijdens de dagelijkse, drukke praktijk op een makkelijke manier te vinden. Deze behoefte was groot toen veel richtlijnen, protocollen, handreikingen e.d. alleen analoog beschikbaar waren.

Inmiddels zijn bovengenoemde informatiebronnen steeds beter en makkelijker benaderbaar, waardoor de toegevoegde waarde van de handreikingen van GeriMedica (gelukkig) beperkt is geworden.

Daarnaast kunnen wij niet langer garanderen dat de informatie in de handreikingen up to date is.

Wij hebben daarom besloten om de handreikingen van GeriMedica niet langer beschikbaar te stellen. De link in Ysis zal bij de volgende release verwijderd worden.

Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.