GeriMedica Handreikingen

Deze handreikingen zijn beknopte samenvattingen van alle richtlijnen over veel voorkomende geriatrische problemen.

De handreikingen worden ontwikkeld door Specialisten Ouderengeneeskunde, verbonden aan het VUmc, met als doel u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Mocht u suggesties of ideeën hebben ter verbetering van de huidige opzet, of heeft u vragen, neem dan contact op met via info@gerimedica.nl