Verantwoording en overwegingen

‘Dé laboratoriumdefinitie voor anemie bij ouderen bestaat niet. In een Zweeds onderzoek werd aangetoond dat de hemoglobinegrenswaarde significant daalt vanaf 80 jaar. Er mag niet zonder meer vanuit gegaan worden dat dit fysiologisch is. In meerdere onderzoeken is aangetoond dat bij de oudere populatie het risico op sterfte, functionele beperkingen, valrisico en morbiditeit toeneemt met lagere hemoglobinewaarden.’2 Een andere onderzoeksgroep heeft de hypothese dat anemie der chronisch zieken een ‘heilzame’ reactie en een aanpassing is op onderliggende ziekte. Het zou zelfs gunstig zijn voor patiënten met een ontsteking.3 De cruciale vraag blijft vanaf welke hemoglobinewaarde een onderzoek naar de onderliggende oorzaak gestart dient te worden. Hierop is geen eenduidig antwoord op te geven. De NHG-Standaard Anemie adviseert om bij de beoordeling of het hemoglobine te laag is, uit te gaan van de referentiewaarden die het regionale laboratorium hanteert. Er is geen consensus over vanaf welk Hb behandeld moet worden. Wel is bekend dat het risico op sterfte, functionele beperkingen, valrisico en morbiditeit toeneemt bij lagere hemoglobinewaarden. Het advies is om te starten met behandeling bij een Hb dat lager is dan de grenswaarden, tenzij er redenen zijn om het niet te doen.
Bronvermeldingen:

1) NHG-Standaard Anemie. Huisarts Wet 2014;57(10):528-36
2) Olde Rikkert MGM et al. Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie. De Tijdstroom Uitgeverij, Utrecht 2008
3) Zarychanski R, Houston DS. Anemia of chronic disease: A harmful disorder or an adaptive, beneficial response? CMAJ 2008;179(4):333-7
4) Eekhof JAH, Groeneveld Y. Bepaling van de hemoglobineconcentratie met de HemoCue in de huisartsenpraktijk: bruikbaar,maar niet volledig betrouwbaar. NedTijdschrGeneeskd. 2008;152:2294-7
5) A nnibale B, Capurso G, Chistolini A, et al. Gastrointestinal refractory iron deficiency anemia in patients without symptoms. Am J Med. 2001;111:439-45
6) IJzergebreksanemie bij 80-plussers: NedTijdschrGeneeskd 2012;156:A5236

Vragen?

Bij vragen en opmerkingen neem contact op via info@gerimedica.nl