Antitrombotica

De oude handreiking Antitrombotica is niet meer toegankelijk, omdat deze niet meer voldoet aan de laatste inzichten. Inmiddels zijn er zeer gedegen richtlijnen ontwikkeld die te raadpegen zijn op de Richtlijnen database.

Hieronder de links die verwijzen naar relevante richtlijnen van de Richtlijnen database over antitrombotisch beleid:

Antitrombotisch beleid

Secundaire preventie na TIA of herseninfarct

Medicamenteuze ondersteuning na bypasschirurgie bij Perifeer Arterieel Vaatlijden