Beleid

Bepalen doel

 • Bij Gering CVA met neiging tot herstel + CVA met blijvende uitval:
  Indicatie trombolyse? => zo ja, verwijzen
 • Bij Gering CVA met neiging tot herstel + CVA met blijvende uitval:
  Indicatie opname stroke unit? => zo ja, verwijzen
 • Revalidatie
 • Chronische zorg
 • Palliatief

Beleid in acute fase
(indien geen opname ziekenhuis / stroke unit)

Niet medicamenteus

 • Analyse slikstoornissen (evt. spoedverwijzing logo voor Standardized bedside Swallowing Assessment (SSA))
 • consistentieaanpassing of neus-maagsonde
 • Tromboseprofylaxe bij immobiliteit
 • Decubituspreventie

Medicamenteus

 • Acetylsalicylzuur 160 mg., na twee weken verlagen naar 80 mg.
 • Behandelen overige cardiovasculaire risicofactoren
 • Eerste twee weken hypertensie niet behandelen tenzij:
  bij SBD > 220 en DBD > 120 overwegen tensie langzaam verlagen
  (streven naar 15% verlaging in de eerste 24 uur)

Beleid in revalidatiefase

 • Bepaal geschikte setting
 • Snel mobiliseren en starten FT / ET / logopedie
 • Neuropsychologische diagnostiek
 • Ondersteunen partner / mantelzorg
 • Zelfhulp en voorlichting voor patiënt
 • Bepalen geschikte woon- en zorgvormen
 • Organiseren benodigde zorg / ondersteuning

Instructies aan verzorgende in revalidatiefase

 • Dagelijks invullen scorelijst (b.v. Barthelindex)
 • Afhankelijk van lokale situatie

Instructies aan (praktijk)verpleegkundige

 • Uitvoeren protocollaire zorg (Stroke service)
 • Afhankelijk van lokale situatie