Criteria en contra indicaties voor trombolyse

Inclusiecriteria

 • Acuut ischemisch herseninfarct, waarbij de behandeling binnen 4,5 uur na het ontstaan van de verschijnselen wordt gestart.
 • Het tijdstip van het ontstaan van de verschijnselen moet betrouwbaar zijn vastgesteld.

(Relevante) exclusiecriteria

 • Gedaald bewustzijn
 • Geringe neurologische uitval
 • Snel spontaan verbeteren van de neurologische verschijnselen
 • Gebruik van orale anticoagulantia
 • INR > 1.7 (indien reeds bekend)
 • Gebruik van heparine in de voorafgaande 48 uur
 • Arteriepunctie op een niet af te drukken plaats in de voorafgaande 7 dagen
 • Trombocytenaantal < 100 x 10 9e/l. (indien reeds bekend)
 • Gastro-intestinale of urogenitale bloeding in de voorafgaande 21 dagen
 • Ernstig schedelhersenletsel of beroerte in de voorafgaande 3 maanden
 • Intracraniële bloeding in het verleden
 • Grote operatie in de voorafgaande 14 dagen
 • Epileptisch insult bij ontstaan infarct
 • Systolische bloeddruk > 185 mmHg of diastolische bloeddruk > 110 mmHg.
 • Serumglucose < 2.7 mmol/l of > 22.2 mmol/l

n.b.: hoge leeftijd is in zichzelf geen contra-indicatie