Diagnostiek

Anamnese

 • Tijdstip van ontstaan van de uitvalsverschijnselen
 • Acuut of geleidelijk begin, eventuele voortekenen
 • Aard van de uitval: verlamming ledematen, scheefstand gezicht,
  spraakstoornissen of anderszins
 • Bewustzijn van de patiënt
 • Beloop tot dan toe
 • Bijkomende factoren: gebruik van anticoagulantia, recente bloedingen of operaties

Lichamelijk onderzoek

 • In dienst of eerste lijn eventueel FAST test door verzorging / familie
 • Uitval:
  • Bewustzijn
  • Het gezichtsveld (met de confrontatiemethode van Donders)
  • Spraak
  • Kracht van de gelaatsmusculatuur en stand van de ogen
  • Kracht van de bovenste en onderste extremiteiten
 • Slikstoornissen
 • RR / pols / hart / longen ter uitsluiting BF en andere cardiale problemen

Evaluatie

 1. TIA
 2. Gering CVA met neiging tot herstel
 3. CVA met blijvende uitval
 4. CVA met massale uitval en infauste prognose