FAST test

FAST-test (Face-Arm-Speech-Time Test) waarmee de patiënt,
zijn familie of omstanders een CVA snel zelf kunnen herkennen.

Afwijkingen bij vraag 1, 2 of 3 maken een CVA waarschijnlijk.

 1. Gezicht
  Vraag de patiënt zijn tanden te laten zien. Let op of de mond scheef staat en een mondhoek naar beneden hangt.
 2. Arm
  Vraag de patiënt om beide armen tegelijkertijd horizontaal naar voren te strekken en de binnenzijde van de handen naar boven te draaien. Let op of een arm wegzakt of rondzwalkt.
 3. Spraak
  Vraag of er veranderingen zijn in het spreken
  (onduidelijk spreken of niet meer uit de woorden kunnen komen).
 4. Tijd
  Vraag de patiënt hoe laat de klachten zijn begonnen of probeer er op een andere manier
  achter te komen.