Verantwoording

Verantwoording en overwegingen

De handreiking CVA/TIA acute fase is gebaseerd op de NHG standaard en de (concept) CBO richtlijn:“Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte”.
Naast het beleid in de acute fase is een kort overzicht opgenomen van de “opstartfase” van het revalidatietraject. Het verdere invullen van het revalidatietraject, alsmede de zorg voor de CVA-patiënt in de chronische en palliatieve fase zullen in een later stadium beschreven worden.
De indicaties en contra-indicaties voor trombolyse zijn overgenomen uit de CBO richtlijn, maar wel aangepast aan de niet-klinische setting. Hoewel er voor trombolyse bij de doelgroep van kwetsbare ouderen niet vaak een indicatie zal zijn, dient deze behandeling wel altijd overwogen te worden.

Vragen?

Bij vragen en opmerkingen, neem contact op via info@gerimedica.nl