Analyse

 • Bepaal samen met de patiënt (en/of diens mantelzorger) de behandeldoelen.
 • Breng de medische voorgeschiedenis in kaart, met name DM, arterieel vaatlijden.
 • Breng factoren die wondgenezing beïnvloeden in kaart, bijvoorbeeld doorbloedingsstoornis, verstoorde sensibiliteit, systemische infectie, medicatie.
 • Doe een voedingsscreening.
 • Vraag naar decubitusgerelateerde pijn.
 • Breng het risico op het ontwikkelen van nieuwe decubitus in kaart.
 • Beoordeel psychologische gezondheid, gedrag en cognitie.
 • Beoordeel functionele capaciteit in het bijzonder met betrekking tot houdingsverandering en de behoefte aan hulpmiddelen en assistentie.
 • Pas drukreducerende houdingsveranderingen toe en controleer de therapietrouw hiervan.
 • Controleer of zitkussen en matrassen niet beschadigd zijn.
 • Controleer schoeisel dat mogelijk van invloed is op de wondgenezing bij hieldecubitus.
 • Evalueer het behandelplan, de patiënt en de decubitus wanneer er binnen twee weken geen genezing zichtbaar is.

Wondevaluatie moet minimaal 1x per twee weken plaatsvinden. Gebruik hiervoor een gevalideerd instrument zoals Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) of de Decubitus Wond Score (Pressure Score Status Tool, PSST). Maak gebruik van de klinische blik om tekenen van genezing te evalueren zoals afname van de hoeveelheid exsudaat, de afname van de wondgrootte en verbetering van het weefsel van de wondbodem. Gebruik bij de klinische blik de gevalideerde WCS classificatiemethode.
Overweeg het gebruik van foto’s bij de anamnese en bij de evaluaties om de genezing van de wond over de tijd te monitoren. Gebruik hiervoor gestandaardiseerde fotografische technieken.