Decubitusbehandeling in de palliatieve fase

De doelen van de palliatieve wondzorg zijn comfort optimaliseren en het beperken van de uitgebreidheid of de impact van de wond, zonder de bedoeling van genezing. Omdat de behandeling niet primair gericht is op curatie, zal het beleid op sommige punten afwijken:
– Indien slechts één positie comfort biedt, is comfort belangrijker dan preventie en wondzorg.

Mogelijke behandelingen met als doel geur te verminderen:

 • debridement van dood weefsel,
 • verband dat het aanwezige exsudaat kan opnemen,
 • antimicrobieel verband,
 • schoonmaken van de wond,
 • antiseptische oplossingen in de juiste verdunning en gedurende een korte periode,
 • lokaal metronidazol bij infecties met anaerobe bacteriën en protozoën. Houd in de overweging rekening met de snelle ontwikkeling van resistentie voor het middel,
 • geïmpregneerde antimicrobiële verbanden (bijvoorbeeld cadexomeerjodium, medische honing), die bijdragen aan het verminderen van het aantal bacteriën,
 • koolstof of geactiveerd koolstofverband,
 • middelen die de geur in de kamer absorberen (bijvoorbeeld geactiveerd koolstof of kattenbakvulling). Gebruik geen voedingsmiddelen of aan voeding gerelateerde producten (bijvoorbeeld koffie, vanille, potpourri) om negatieve associaties in de toekomst te voorkomen.

Mogelijke behandelingen met als doel pijn te verminderen:

 • Zorg ervoor dat standaard, in elke dienst, bij elke verbandwissel en afhankelijk van de toestand van de patiënt de pijn wordt beoordeeld (zowel gerelateerd aan de wond als anderszins).
 • Laat ongeveer 30 minuten voorafgaand aan en na afloop van een verbandwissel of wondbehandeling adequate pijnmedicatie geven.
 • Laat lokale pijnbehandeling geven:
  • Lidocaïne
  • Morfine hydrogel
 • Kies voor verbanden die langer kunnen blijven zitten om pijn door verbandwisseling te verminderen.
 • Moedig de patiënt aan om een ‘time-out’ te vragen tijdens pijnlijke procedures.