Verantwoording

Deze handreiking is gebaseerd op de Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling, 2011 en de Tripartiete multidisciplinaire richtlijn Samenwerking en logistiek rond decubitus, Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen, 2003, Utrecht.
Op basis van wetenschappelijk bewijs is nauwelijks uitspraak te doen over de zin en onzin van de grote hoeveelheid beschikbare wondbehandelingsmiddelen. Derhalve is volstaan met een overzicht van categorieën middelen en hun indicatiegebied. We adviseren de specialist ouderengeneeskunde te streven aar een beperkt formularium ten aanzien van wondbehandelingsmiddelen gebaseerd op beschikbaar bewijs en eigen en gedeelde ervaring.

Vragen?

Bij vragen en opmerkingen, neem contact op via info@gerimedica.nl