Diagnostiek

Anamnese (auto- en/of heteroanamnese)

Onder te verdelen in:

Het stellen van de diagnose delier (criteria)

 • Bewustzijnsdaling
 • Aandacht- en concentratiestoornissen
 • Onlogisch, incoherent denken
 • Onsamenhangend spreken
 • Geheugenstoornis
 • Desoriëntatie
 • Hallucinaties, wanen
 • Onrust / agitatie of apathie
 • Stemmingsverandering
 • Confusion Assessment Method (CAM)

Het achterhalen van de onderliggende oorzaak

 • Verschijnselen van een infectie (koorts, hoesten, dyspnoe, mictieproblemen)
 • Medicatie en medicatiewijzigingen (cave therapie-ontrouw)
 • Recent trauma, medische ingreep, anaesthesie
 • Urineretentie, (ernstige) obstipatie
 • Reeds aanwezige neurologische, cardiale, respiratoire, metabole, endocriene aandoeningen
 • Alcohol- of nicotineonttrekking
 • Visus- en gehoorbeperking
 • Slaaptekort
 • Insufficiënte voeding- en vochtinname
 • Middelen en maatregelen (fixatie)!

Lichamelijk onderzoek

 • Temperatuur
 • Hydratietoestand (slijmvliezen)
 • Voedingstoestand
 • Bloeddruk / pols
 • Hart / longen
 • Buik, met nadruk op urineretentie en obstipatie
 • Neurologische uitvalsverschijnselen
 • Tekenen van trauma / fractuur

Verder lichamelijk onderzoek op indicatie

Aanvullend onderzoek (op indicatie)

 • Urineonderzoek (nitriettest)
 • Glucose (vingerprik)
 • BSE, CRP
 • Hb, Ht
 • Leukocyten
 • TSH
 • Kreatinine
 • Natrium, Kalium
 • Calcium (vooral bij bedlegerige patiënten en bij (vermoeden van) botmetastasen)
 • ALAT, gamma-GT
 • Dipslide of urinesediment

Ander aanvullend onderzoek op indicatie (bijv. X-foto)

Evaluatie

Differentiaal diagnose

 • Dementie
 • (Psychotische) depressie
 • Gedragsstoornis bij dementie, niet in het kader van een delier
 • Syndroom van Charles Bonnet