Bijlage 4: Depressiecriteria van Olin

Bijlage 4: Depressiecriteria van Olin

Depressiecriteria van Olin

Drie of meer van de volgende symptomen zijn aanwezig gedurende ten minste twee weken en zijn een verandering van een eerder niveau van functioneren. Symptoom 1 of 2 dient in ieder geval aanwezig te zijn.
N.B. Includeer geen symptomen die duidelijk het gevolg zijn van een medische aandoening anders dan de ziekte van Alzheimer, of die het gevolg zijn van een niet-stemmingsgebondensymptoom van de dementie (bijvoorbeeld gewichtsverlies ten gevolge van moeite met eten).
 

Definitie depressieve stoornis

  • depressieve stemming
  • verminderde positieve reactie op sociale contacten of gebruikelijke activiteiten
  • sociale isolatie/terugtrekken
  • verstoring van de eetlust
  • verstoring van de slaap
  • psychomotore veranderingen
  • prikkelbaarheid
  • moeheid, energieverlies
  • gevoelens van waardeloosheid, hopeloosheid, schuld
  • terugkerende gedachten over de dood, su├»cide-ideaties, -plannen, -pogingen