Bijlage 5: DSM-IV Criteria

DSM – IV Criteria depressieve stoornis en minor depression

Gedurende tenminste twee weken zijn bijna dagelijks vijf of meer van de volgende symptomen aanwezig, waarvan ten minste één van de twee eerste symptomen obligaat is:

Definitie depressieve stoornis

  • depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag
  • duidelijke vermindering van interesse of plezier in bijna alle activiteiten
  • duidelijke gewichtsvermindering of gewichtstoename
  • slapeloosheid of overmatig slapen
  • psychomotorische agitatie of remming
  • moeheid of verlies van energie
  • gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens
  • concentratieproblemen of besluiteloosheid
  • gedachten aan de dood, suïcidegedachten of -plannen.

Definitie minor depression

Gedurende tenminste twee weken zijn bijna dagelijks 2 tot 4 van de bovengenoemde symptomen aanwezig, waarvan ten minste één van de twee eerste symptomen obligaat is.