Diabetes mellitus en geriatrische syndromen

Polyfarmacie

  • Structureel overleg tussen apotheker en behandelaar dient met het oog op evaluatie van de medicatie plaats te vinden
  • Vraag naar gebruikte zelfmedicatie

Depressie

Depressie komt ongeveer tweemaal zo vaak voor bij personen met diabetes mellitus. Screen op depressie in de eerste drie maanden na opname of na eerste contact en wanneer er een onverklaarbare achteruitgang in de klinische status optreedt, door middel van:
– Screeningsvragen
1. Had u de afgelopen maand vaak last van gevoelens van neerslachtigheid, depressiviteit of waanhoop?
2. Had u de afgelopen maand vaak of weinig belangstelling voor of plezier in het doen van dingen?
– Gestandaardiseerde screeningsinstrumenten

Valincidenten

Ouderen met diabetes mellitus dienen te worden gescreend op valrisico, met aandacht voor hun mogelijkheden om vallen te voorkomen. Zie verder de CBO-richtlijn valincidenten en de indicatoren uit het Normenkader Verantwoorde Zorg.