Overzicht orale antidiabetica (schema)

Stofnaam Preparaat Min-max dagdosering Doserings- en gebruiksadvies Contra-indicaties  (6) bijwerkingen
Metformine Tablet 500/850/1000 mg 500-3000 mg 1-3 dd tijdens of na de maaltijd
Langzaam verhogen om risico op GI bijwerkingen te beperken
Verlaag dosering bij creatinineklaring < 60 ml/min
Stop bij creatinineklaring < 30 ml/min
Relatief bij creatinineklaring < 60 ml/min
Absoluut bij creatinineklaring < 30 ml/min;
Leverinsufficiëntie; hypoxie bij hart-/vaatziekten; COPD; slechte voedingstoestand; fors alcholgebruik
Dosis afhankelijke (voorbijgaande) GI bijwerkingen; bij genoemde CI: cave melkzuuracidose, vitamine B12 deficiëntie
Gliclazide (SU-derivaat) Tablet MR 30 mg tablet
Mga 80 mg
MR: 30-120 mg
Mga: 80-240 mg
MR: 1 dd bij ontbijt
Mga: 1-3 dd bij de maaltijd
Overgevoeligheid voor SU-derivaten en verwante stoffen (sulfonamiden, thiazidediuretica); relatief bij creatinineklaring < 60 ml/min; absoluut bij creatinineklaring < 30 ml/min Hypoglykemie; gewichtstoename (2-5 kg); maag-darmklachten; huidreacties; alcoholflushes
Glimepiride (SU-derivaat) Tablet 1/2/3/4 mg 1-6 mg 1 dd kort voor of tijdens ontbijt Zie Gliclazide Zie Gliclazide
Tolbutamide (SU-derivaat) Tablet 500/1000 mg 500-2000 mg 1-2 dd kort voor of tijdens ontbijt of avondeten Zie Gliclazide Zie Gliclazide
Glipizide (SU-derivaat) Tablet 5 mg 2,5-30 mg 1-2 dd half uur voor ontbijt en avondeten Zie Gliclazide Zie Gliclazide
Pioglitazon (thiazolidinedion) Tablet 30 mg 30-45 mg 1 dd 1
Voor start controle leverfunctie, verder leverfunctiecontrole als klinisch beeld aanleiding geeft; cave hartfalen bij hoog risicopatiënten kan bij creatinineklaring < 60 ml/min
Hartfalen; leverfunctiestoornis (ALAT > 2,5 maal referentiewaarde); behandeling met insuline Gewichtstoename (4 kg); vochtretentie (cave gebruik NSAID’s), soms resulterend in hartfalen; incidenteel hepatotoxiciteit
Rosiglitazon (thiazolidinedion) Tablet 4 mg 4-8 mg 1-2 dd 1 Zie pioglitazon Zie pioglitazon
Repaglinide Tablet 0,5/1/2 mg 0,5-16 mg 3 dd vlak voor de maaltijd Hypoglykemie; gewichtstoename

 

  • 1 tablet gliclazide MR 30 mg komt overeen met 1 tablet 80 mg gliclazide mga
  • Mga: met gereguleerde afgifte
  • GI gastro-intestinaal
  • CI contra-indicatie