Literatuurlijst

  1. Verenso. Multidisciplinaire Richtlijn Diabetes, Verantwoorde Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen thuis en in verzorgings- of verpleeghuizen. Utrecht: Verenso 2011
  2. Ephor. Ontwikkeling Formularium Geriatrie, Geneesmiddelbeoordeling voor de kwetsbare oudere patiënt in het Farmacotherapeutisch Kompas – Eindrapportage – Augustus 2008
  3. Rutten GEHM et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (tweede herziening). Huisarts en Wet 2006;49(3):137-52
  4. Houweling ST et al. Protocollaire diabeteszorg. Mogelijkheden tot taakdelegatie. Editie 2009-2010
  5. Houweling ST et al. Protocollaire diabeteszorg. Beslisbomen. Editie 2009-2010
  6. Barents ESE et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (vierde (partiële)) herziening, 2018.

Handige website:
www.diabetes2.nl