Verantwoording

Bij het totstandkomen van deze handreiking is gebruik gemaakt van de Multidisciplinaire Richtlijn Diabetes Mellitus, Verantwoorde Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen thuis en in verzorgings- of verpleeghuizen.Daar waar praktische vraagstukken niet beantwoord konden worden, is gebruik gemaakt van de NHG standaard Diabetes Mellitus3, aangevuld met Protocollaire diabeteszorg4,5.
Onderwerpen die niet direct relevant zijn voor de dagelijkse praktijk, zijn in deze handreiking niet opgenomen. Deze zijn terug te vinden in bovengenoemde Richtlijn Diabetes Mellitus.

In 2018 is de NHG-Standaard Diabetes mellitus geactualiseerd, twee van de wijzigingen zijn: De dosering van gliclazide en tolbutamide hoeft bij een eGFR > 10 niet te worden aangepast.
Indien een sulfonylureumderivaat toegevoegd wordt aan de metformine, dan is de eerste keus gliclazide.