Behandeling

Medicamenteus

Laagmoleculair heparine LMWH gedurende minimaal 5 dagen, kan gestaakt worden als INR-streefwaarde stabiel is en gedurende 2 dagen boven de 2,0.

Voorbeelden dosering LMWH 5

Start cumarinederivaat, INR streefwaarde: 2,5 (therapeutische breedte 2,0-3,0)

Opstartschema acenocoumarol en fenprocoumon

Acetylsalicylzuur

De effectiviteit van acetylsalicylzuur ter preventie van een recidief-VTE is onvoldoende aangetoond en wordt niet geadviseerd.6,7

Niet medicamenteuze behandeling

Zwachtelen en elastische kousen

Behalve medicamenteuze behandeling, moet er ook gestart worden met compressietherapie. ‘Om de zwelling te behandelen wordt het dragen van therapeutische elastische kousen (steunkousen) geadviseerd, bij de aanwezigheid van oedeem wordt het been eerst compressief gezwachteld met korte rekzwachtels. Voor een goede compressie moet het verband aanvankelijk 2 maal per week worden verwisseld (of vaker als het verband afzakt), tot het oedeem voldoende is afgenomen en daarna eenmaal per week. Het verband blijft dag en nacht zitten. Bij geringe zwelling hoeft niet te worden gezwachteld en volstaat een steunpantykous of dubbel compressief buisverband. Zodra er geen oedeem (meer) aanwezig is, worden steunkousen (klasse III = 34 tot 46 mmHg op enkelniveau) aangemeten. Ter preventie van het posttrombotisch syndroom worden de steunkousen twee jaar gedragen. Na een jaar kan desgewenst worden nagegaan of het been slank blijft zonder steunkousen. De patiënt kan de steunkous daarna blijven dragen als dit minder klachten geeft. Steunkousen moeten worden aangemeten door een gediplomeerd leverancier of een dermatoloog of fleboloog die zich op dit terrein heeft gespecialiseerd. Steunkousen worden alleen overdag gedragen1.’

Vena cava-filter

Het doel van vena cava-filters is om de mortaliteit (veroorzaakt door longembolie ten gevolge van een diep veneuze trombose) te verlagen. Er is weinig onderzoek gedaan naar de juiste indicatie voor het plaatsen van vena cava-filters. Indien er een contra-indicatie bestaat voor antistolling of er is sprake van ernstige bloeding tijdens antistolling kan een vena cava-filter overwogen worden. Ook bij inadequaat ingestelde antistolling bij recidieflongembolie kan een vena cava-filter overwogen worden1.

Controle bij behandeling DVT

Als het initiële beleid is ingesteld (LMWH, trombosedienst, zwachtelen/steunkous, instructie), zorgt de specialist ouderengeneeskunde voor controle,  uiterlijk een week nadat de DVT is vastgesteld1.

Besteed bij de controle aandacht aan de volgende punten:

  • klachten van het been;
  • therapietrouw/complicaties van de antistolling;
  • wanneer de LMWH-injecties kunnen worden gestaakt (in overleg met de trombosedienst);
  • de compressietherapie of steunkousen (al aangemeten?);
  • adviseer om meteen contact op te nemen bij klachten die kunnen wijzen op een longembolie.

Secundaire preventie/ langetermijnbehandeling

Indien de cumarinederivaten gestaakt worden, bestaat de eerste drie tot zes maanden een verhoogd recidiefrisico tussen de 2.5% en 10% per jaar. Als de behandeling gecontinueerd wordt, is er 1% kans op een recidief. Echter, het bloedingsrisico neemt sterk toe. Indien de antistolling wordt gestaakt, dan is de kans op een recidief diep veneuze trombose in het begin het hoogst, na negen maanden stabiliseert dit. De kans op ernstige bloedingen is 1-3% per jaar, afhankelijk van leeftijd en comorbiditeit. De voordelen van een langdurige antistollingsbehandeling nemen op den duur af, omdat de frequentie van recidief veneuze trombo-embolie in de loop van de tijd afneemt en de bloedingscomplicaties juist toenemen. Het advies is dan ook om het voortgezet gebruik jaarlijks te overwegen. Om een juiste inschatting van behandeling te kunnen maken (gebaseerd op het risico van recidief veneuze trombo-embolie) wordt een onderverdeling gemaakt in verschillende subgroepen (zie tabel “vervolgbehandeling”).