Inleiding

Deze handreiking is gebaseerd op de NHG-Standaard Diep veneuze trombose en longembolie 20151. Daar waar de NHG- Standaard Diep veneuze trombose en longembolie niet van toepassing is bij ouderen met complexe problematiek, zal deze handreiking DVT aanwijzingen geven.