Medicamenteuze behandeling

Initiële behandeling

Initiële behandeling DVT en longembolie: LMWH (1 dd). Tegelijk starten met cumarinederivaten. LMWH dient ten minste vijf dagen te worden gecontinueerd en kan worden gestaakt indien de INR stabiel is en gedurende 2 dagen een waarde boven de 2,0 laat zien. De streefwaarde van de INR bedraagt 2,5 (range van 2,0 – 3,0)

Vervolgbehandeling

INDICATIE MIDDEL DUUR BIJZONDERHEDEN
Idiopathische (spontane) DVT of longembolie met of zonder erfelijke risicofactor CoumarinederivatenINR 2,0 – 3,0 6 maanden
DVT of longembolie met verworven risicofactor (operatie, gips, bedrust, centrale veneuze katheter, enz) CoumarinederivatenINR 2,0 – 3,0 Zolang de oorzaak blijft bestaan, met een minimum van 3 maanden
Recidiverende spontane DVT of longembolie met of zonder erfelijke risicofactor binnen één jaar na staken antistolling CoumarinederivatenINR 2,0 – 3,0 Levenslang
Recidiverende spontane DVT of longembolie met of zonder erfelijke risicofactor onstaan langer dan één jaar na staken antistolling Coumarinederivaten2,0 – 3,0 Levenslang Overweeg 12 maanden
DVT of longembolie bij patiënt met maligniteit LMWH Tenminste 6 maanden Indien de maligniteit niet is genezen: doorgaan met coumarinederivaten

Bij ernstige nierinsufficiëntie met een creatinineklaring < 30 ml/min heeft ongefractioneerde intraveneus toegediende heparine de voorkeur.

Het voorschrijven van ‘nieuwe’ of  ‘directe orale anticoagulantia (NOAC of DOAC)’ wordt niet aanbevolen vanwege onbekendheid van de risico’s omdat deze middelen nog betrekkelijk kort op de markt zijn en er weinig ervaring mee is1.