Verantwoording

Echografie bij verdenking DVT

Bij symptomatische proximale trombose is de sensitiviteit ongeveer 95% bij een specificiteit van 96%8.

Acute behandeling/ therapeutische indicatie veneuze trombo-embolie

Bij de meeste patiënten met een proximale trombose kan ook een (a)symptomatische longembolie worden aangetoond. Andersom wordt bij patiënten met een longembolie vaak een proximaal gelokaliseerde DVT vastgesteld. Daarom worden de twee ziektebeelden wel gezien als manifestatie van eenzelfde ziekteproces. Als resultaat is de behandeling van DVT en longembolie gelijk1,8.

Verhoogd risico op VTE bij langdurige bedlegerigheid

Er is geen overtuigend bewijs dat profylaxe met LWMH bij langdurig bedlegerige patiënten DVT kan voorkomen. Daarom is het advies om niet routinematig tromboprofylaxe met LWMH voor langdurig geïmmobiliseerde patiënten voor te schrijven1.