Alfabetisch overzicht meetinstrumenten

B
Barthel index – ADL
Bradenschaal – Decubitusrisico
Brief Pain Inventory (BPI) – Pijn
D
Delier Observatie Schaal (DOS)
Delier-O-Meter
E
EDIZ – ervaren druk door informele zorg (mantelzorg) (vragenlijst/ toelichting)
G
GDS 15 – Screening depressieve klachten
GDS 8 – Screening depressieve klachten
Groningen Frailty Indicator (GFI) – Screening kwetsbaarheid
L
Lawton & Brody – IADL (instrumentele ADL)
Landelijke pijnanamnese – Pijn
GA_visustest
M
MDS-DRS – Screening depressieve klachten
MMSE – Screening cognitieve stoornissen (toelichting / tekst-figuur)
MNA – Voedingsintake
Mobiliteitscore – Decubitusrisico
N
NPI – Neuropsychiatrische symptomen 
NPI-Q – Neuropsychiatrische symptomen
NRS – Numerieke Rating Schaal
P
PACSLAC-D: Observatielijst voor pijn bij beperkte communicatieve mogelijkheden (Nederlandstalige PACSLAC)
PAINAD: Pain Assessment In Advanced Dementia – Pijn
PEG (een kortere versie van de BPI) – Pijn
POMA (Performance-Oriented Mobility Assessment) – Valgevaar
PSST (Decubitus Wond Score (Pressure Score Status Tool)
PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing)
T
Timed-get-up-and-go test – Valgevaar
V
VRS – Verbale Rating Schaal