Anamnese

Vraag naar:

  • immobilisatie of operatie in vier voorafgaande weken
  • DVT of longembolie in de voorgeschiedenis
  • hemoptoĆ«
  • maligniteit (tot zes maanden na laatste behandeling, of tijdens palliatie)
  • benauwdheid, pijn vastzittend aan de ademhaling