Klinische beslisregel volgens Wells

Klinische beslisregel volgens Wells bij longembolie2,5

Score

3,0 punten

Klinische tekenen van trombosebeen (minimaal zwelling en pijn bij palpatie

3,0 punten

Longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose

1,5 punten

Hartfrequentie groter dan 100 slagen/minuut

1,5 punten

Immobilisatie of operatie in vier voorafgaande weken

1,5 punten

DVT of longembolie in voorgeschiedenis

1,0 punt

Hemoptoë

1,0 punt

Maligniteit (tot zes maanden na laatste behandeling, of tijdens palliatie

> 4 punten

Waarschijnlijk

≤ 4 punten Onwaarschijnlijk

De combinatie van een Wells-score ≤ 4 en een normale D-dimeerconcentratie bij patiënten met verdenking op longembolie is het veilig om een longembolie uit te sluiten.