Diagnostiek

Een botmeting via DXA is nuttig voor de diagnose osteoporose.
De diagnose osteoporose kan gesteld worden bij:

  • eerder valgebonden fracturen doorgemaakt (zoals pols- of heupfractuur), dus zonder botmeting
  • wervelfracturen
  • verlaagde botdichtheid

Botmeting is heel specifiek (een verlaagde dichtheid wijst op osteoporose), maar niet heel sensitief (een normale botdichtheid sluit osteoporose niet uit) en het is niet ongewoon dat ouderen een botbreuk oplopen door een val – en dus aan osteoporose lijden- maar niettemin een normale botdichtheid hebben.