Inleiding

Ouderen met een verhoogd valrisico hebben vaak ook een verhoogd fractuurrisico. Dit fractuurrisico wordt in sterke mate bepaald door het al dan niet aanwezig zijn van osteoporose. Osteoporose is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt. Mede als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal patiënten sterk toe. Daarnaast hebben ouderen vaak co-morbiditeit en gebruiken ze daardoor nogal eens medicijnen die osteoporose en/of het valrisico en daarmee het fractuurrisico verhogen.1
In de handreiking Vallen wordt ingegaan op het valrisico. In deze handreiking worden er -op basis van de nieuwste CBO Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie1– praktische adviezen gegeven voor het multifactoriële probleem osteoporose en fractuurpreventie bij ouderen.