Diagnostiek

UK PDS Brain Bank Criteria voor de diagnose van de Ziekte van Parkinson

Stap 1. Het diagnosticeren van de ZvP

Bradykinesie + 1 van de volgende symptomen:

 • rigiditeit
 • rusttremor (4-6 Hz)
 • posturele instabiliteit (niet gerelateerd aan primair visuele, cerebellaire, vestibulaire of proprioceptieve stoornissen)

Stap 2. Exclusiecriteria voor de diagnose ZvP

Voorgeschiedenis van:

 • meerdere beroertes met stapsgewijze progressie
 • meerdere hoofdtrauma’s
 • antipsychotica of dopamine-depleterende medicijnen
 • definitieve encephalitis of oculogyre crisis, niet medicamenteus geïnduceerd
 • meer dan 1 aangedaan familielid
 • blijvende remissies
 • negatieve respons op hoge dosis levodopa (als malabsorptie is uitgesloten)
 • strikt unilateraal symptomen na 3 jaar ziekte
 • andere neurologische symptomen: supranucleaire blikparese, cerebellaire symptomen, vroege ernstige autonome stoornissen, voetzoolreflex volgens Babinski, vroege ernstige dementie met taalproblemen, geheugenstoornissen of apraxie
 • blootstelling aan een bekend neurotoxine
 • op beeldvorming aanwijzingen voor een hersentumor of communicerende hydrocephalus

Stap 3. Ondersteunende criteria voor de ZvP

Drie of meer criteria zijn vereist voor de diagnose ZvP:

 • unilateraal begin
 • aanwezigheid van rusttremor
 • progressieve aandoening
 • blijvend asymmetrisch beeld ten nadele van de kant waar de ziekte begon
 • uitstekende respons op leodopa
 • ernstige levodopa geïnduceerde chorea
 • levodopa respons gedurende minimaal 5 jaar
 • klinisch beloop van minimaal 10 jaar

Zowel bij opname in het verpleeghuis als periodiek daarna, dient de diagnose kritisch geëvalueerd te worden. Indien er twijfel omtrent de diagnose is (bijvoorbeeld bij een matige reactie op dopaminerge behandeling), is het wenselijk dat er overleg plaatsvindt met een neuroloog met parkinsonspecifieke deskundigheid.