Inleiding

Deze handreiking is een praktisch hulpmiddel voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson, en is gebaseerd op ‘Handreiking voor multidisciplinaire parkinsonzorg in het verpleeghuis’ van Verenso1 en op de Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson2.
Indien men meer informatie wil, dan kan men het beste bovengenoemde richtlijnen raadplegen.