Niet-medicamenteuze behandeling

Geadviseerd wordt om een probleeminventarisatie te maken bij opname en bij verandering van de situatie. Overweeg om (een of meerdere van de) onderstaande professionals in te schakelen:

 1. Neuroloog met expertise op het gebied van de ziekte van Parkinson
 2. Parkinsonverpleegkundige
 3. Fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist
 4. Diëtist

Fysio- of oefentherapeut

 • balans (valpreventie)
 • transfers, reiken en grijpen
 • verbeteren van het initiëren van bewegingen
 • verbeteren van het lopen
 • onderhouden van kracht en uithoudingsvermogen
 • informatie betreffende veiligheid en zelfstandige oefeningen
 • adviseren en begeleiden van de partner en het verzorgend personeel
 • preventie van contracturen, decubitus, pijn en pneumonie

Ergotherapeut

 • trainen en verbeteren van vaardigheden en strategieën
 • advies over dagstructuur en dagbesteding
  (vooral bij vermoeidheid, responsfluctuaties en initiatiefproblemen)
 • advies over aanpassingen van gebruiksvoorwerpen en de omgeving
  (hulpmiddelen, voorzieningen en cues)
 • de partner en het verzorgend personeel adviseren over begeleiding van de patiënt bij dagelijkse activiteiten en het realiseren van een optimale omgeving om deel te nemen in activiteiten
 • advies over voorzieningen met als doel positief beïnvloeden van rigiditeit en preventie van complicaties zoals contracturen, decubitus, pijn

Logopedist

 • preventie en behandeling van kauw- en slikproblematiek (ook in samenwerking met de diëtist) en speekselverlies
 • preventie en behandeling van problemen met verstaanbaar spreken en communiceren (informatie-uitwisseling)
 • mantelzorger en verzorgend personeel begeleiden

Diëtist

Voedingsadviezen bij:

 • gewichtsverlies
 • overgewicht
 • kauw- en slikproblematiek, na afstemming logopedist
 • obstipatie
 • verminderde werkzaamheid van medicatie of responsfluctuaties die mogelijk samenhangen met het voedingspatroon (met name eiwitrijke voeding rondom levodopa-giften)

Psychosociale interventies

 • Om de cognitie en leerbaarheid in kaart te brengen kan een psycholoog ingeschakeld worden om neuropsychologisch onderzoek te verrichten.
 • Voor patiënten met de ziekte van Parkinson met evidente cognitieve problemen, kan het onthouden en reproduceren van de stappen van een cognitieve strategie te moeilijk zijn. Het stappenplan kan voor hen op schrift of met plaatjes aangeboden worden. Ook kan de mantelzorger of verzorgende de stappen benoemen.
 • Overigens geldt dat bij paramedische en psychologische behandelingen ook altijd adviezen gegeven dienen te worden aan de mantelzorger en het verzorgend personeel. Dit geldt nog eens extra wanneer de patiënt niet meer in staat is om cognitieve strategieën aan te leren.