Veel gebruikte begrippen

Responsfluctuaties Schommelingen in de klinisch waarneembare reactie op dopaminerge medicatie.
Normaal (ON) Geen extra bewegingen, geen stijfheid, geen parkinsonsymptomen.
OFF De patiënt voelt zich stijf, heeft problemen met het beginnen met bewegen.
Ernstig OFF Dezelfde OFF-klachten als hierboven beschreven, maar ernstiger en vaak gepaard gaand met pijnlijke kramp of dystonie in één of meer ledematen. De patiënt is vrijwel niet in staat te bewegen.
On-off fluctuaties’ Later in het beloop kunnen ook onvoorspelbare fluctuaties optreden, die niet meer te koppelen zijn aan de inname momenten van medicatie, de zogenaamde ‘at random’ responsfluctuaties.
Wearing-off Het steeds sneller uitgewerkt raken van dopaminerge medicatie met end-of-dose akinesie.
Off-gerelateerde klachten Treedt op in nacht of vroege ochtend (vaak dystonieën zoals pijnlijke voetdystonie). In de gevorderde fase kunnen deze klachten ook overdag optreden.
Hyperkinesieën Overmaat aan beweging
Peak-dose’ hyperkinesieën Hyperkinesieën zijn vaak gekoppeld aan een piek-concentratie van het betreffende middel.
Onvoorspelbare motorische responsfluctuaties Patiënten kunnen hierbij ook klachten hebben die doorgaans niet direct gerelateerd worden aan de levodoparespons, maar dit wel zijn, zoals paresthesieën, pijn, angst, kortademigheid en zweten.