Anamnese

Stroomschema diagnostiek pijn bij kwetsbare ouderen met en zonder cognitieve/communicatieve beperkingen.


Bij ouderen zonder of met milde tot matige cognitieve/communicatieve beperkingen:

  • vragen naar pijn is de meest effectieve manier om de aanwezigheid van pijn vast te stellen
  • oudere mensen kunnen verschillende woorden gebruiken om pijn te uiten (gebruik termen zoals ‘pijn’, ‘zeer’, ‘gevoelig’)
  • naast het vragen naar de aanwezigheid pijn kan het gebruik van een pijninstrument helpen om (de mate van) pijn vast te stellen
  • neem (indien mogelijk) een volledige medische anamnese af, inclusief pijnanamnese. Gebruik hiervoor ALTIS (aard, locatie, tijd, intensiteit, samenhang)