Stap 1a paracetamol

Paracetamol

Aanbevolen startdosering Snelheid inwerkingtreden
Oraal:
500-1000 mg per keer, veelal 1-1,5 gram/dag, max 4 gram/dag; bij chronisch gebruik max 3 gram/dag; bij terminale patiënten max 6 gram/dag.Bij aanwezigheid van verschillende risicofactoren max 2 gram/dag
Wordt na orale toediening snel en vrijwel volledig geabsorbeerd. De Cmax wordt na 0,5 – 2 uur bereikt.
Rectaal:
500-1000 mg per keer, max 4 gram/dag
De absorptie uit zetpillen verloopt langzamer en onvoorspelbaarder dan die na orale toediening.
Opmerkingen
Absolute contra-indicatie: leverfalen
Relatieve contra-indicatie: leverinsufficiëntie, chronisch alcoholmisbruik of –afhankelijkheid
Bij aanwezigheid van meerdere risicofactoren tegelijk
(waaronder een chronisch alcoholgebruik van tenminste dagelijks 3 standaardglazen) moet de maximale dagdosering paracetamol verlaagd worden tot 2 g.
Bij verminderde nierfunctie is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van paracetamol niet nodig.