Stap 1b NSAID's

Geadviseerd wordt deze over te slaan bij kwetsbare ouderen, omdat deze veel bijwerkingen bij kwetsbare ouderen geven. Voor NSAID’s is alleen een indicatie bij artritis. NSAID’s worden zeker niet aanbevolen bij cardiovasculaire problemen. Indien toch een NSAID gebruikt wordt, is altijd een maagbeschermer noodzakelijk, en dient de nierfunctie gecontroleerd te worden.
Bepaal binnen een week nierfunctie na start NSAID. Bij daling nierfunctie: heroverweeg NSAID gebruik. Als een NSAID korter dan twee weken wordt gebruikt (ook bij een creatinineklaring minder dan 30 ml/min) hoeft de dosering niet te worden aangepast.

  • Bij een creatinineklaring 10-30 ml/min: gebruik NSAID maximaal 2 weken. Bij gebruik van een NSAID langer dan 2 weken: overweeg of chronisch gebruik van een NSAID is gerechtvaardigd. Als toch een NSAID wordt voorgeschreven en de patiënt behoort tot een risicogroep: controleer de nierfunctie voorafgaand aan en 1 week na het starten van de NSAID.
  • Absolute contra-indicaties: een actief ulcuslijden, hartfalen, zeker als er ook een RAAS-remmer wordt gebruikt
  • Relatieve contra-indicaties en waarschuwingen: hypertensie, Helicobacter pylori, bekend met een verleden van maagzweren, gelijktijdig gebruik van corticosteroïden of SSRI’s
  • Oudere personen, die klassieke NSAIDs nemen, dienen een protonpompremmer of misoprostol te gebruiken ter bescherming van de maag.
  • Oudere personen, die een selectieve COX-2 remmer met acetylsalicylzuur gebruiken, dienen bij voorkeur een protonpompremmer, hoge dosis H2-receptorantagonist of misoprostol (400-800 microg daags) te gebruiken ter bescherming van de maag.
  • Oudere personen met pijn dienen niet meer dan één NSAID te gebruiken om de pijn te stillen.
  • Oudere personen, die acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium gebruiken ter beperking van cardiovasculaire risico’s, moeten geen ibuprofen, maar een van de andere NSAIDs gebruiken
  • Alle oudere personen, die klassieke NSAIDs of selectieve COX-2 remmers gebruiken, moeten routinematig door anamnese en (lab)onderzoek worden gescreend op gastro-intestinale en niertoxiciteit, hypertensie, hartfalen en geneesmiddeleninteracties.

Diclofenac

Aanbevolen startdosering Snelheid inwerkingtreden en Opmerkingen
Oraal: 25-50 mg 2-3x/dag of 75 mg 2x/dag, zn 100 mg 2/dag gedurende max 2 dagen
Rectaal: 25-50 mg 2-3x/dag, zn 100 mg 2x/dag gedurende max 2 weken
Intramusculair: 1 dd 75 mg
De Cmax wordt na 1-3 uur bereikt. Voedsel vertraagt de absorptie, maar heeft geen invloed op de geabsorbeerde hoeveelheid.
Na rectale toediening wordt de Cmax na 0,5-2 uur bereikt, na intramusculaire toediening na ongeveer 15 min
Opmerkingen
Orale toediening van een gewoon preparaat bij voorkeur voor het eten, van een preparaat met gereguleerde afgifte tijdens het eten.
Niet geregistreerd voor algemene pijnbestrijding

Ibuprofen

Aanbevolen Dagdosering

Snelheid Inwerkingstreden
Oraal: 400-600 mg 3-4x/dag
Rectaal: 500 mg 3-4x/dag
Na orale toediening wordt het voor ongeveer 80% geabsorbeerd, de Cmax wordt na 1-2 uur bereikt.
Voedsel vertraagt de absorptie. Bij een tablet met gereguleerde afgifte wordt de Cmax na 3 uur bereikt. De absorptie uit zetpillen is langzamer dan die uit orale toedieningsvormen.
Opmerkingen
Ibuprofen remt de irreversibele trombocytenaggregatieremmende werking van acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. Ibuprofen moet worden vermeden bij patiënten die deze middelen gebruiken.
Niet geregistreerd voor algemene pijnbestrijding

Meloxicam

Aanbevolen Dagdosering

Snelheid Inwerkingstreden
Oraal: ouderen 7,5 mg 1x/dag; max 15 mg/dag
Rectaal: 15 mg 1x/dag, max 15 mg/dag
Na orale toediening wordt de Cmax na 5-6 uur bereikt
Opmerking
De dosering is geregistreerd voor de indicatie reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica. Voor pijn is geen dosering beschreven, maar omdat meloxicam in de praktijk veel wordt toegepast is het hier toch genoemd

Naproxen

Aanbevolen Dagdosering

Snelheid Inwerkingstreden
Oraal: 250-500 mg 2x/dag Na orale toediening wordt het snel en vrijwel volledig geabsorbeerd.
De Cmax wordt na 2-4 uur bereikt, bij het natriumzout na 1-2 uur.