Fentanyl

Transdermaal
Aanbevolen Dagdosering aanvankelijk 1 pleister die 12-25µg per uur afgeeft, elke 2-3 dagen. Zonodig een pleister die 50, 75 of 100 µg per uur afgeeft elke 2-3 dagen.
De dosistitratie gaat met stappen van 12-25 µg per uur; bij doses hoger dan 300 µg per uur kunnen additionele of alternatieve methoden van analgesie nodig zijn.
Snelheid Inwerkingtreden Van de door de pleister afgegeven hoeveelheid fentanyl komt ongeveer 90% in de systemische circulatie. Na eerste applicatie stijgt de concentratie geleidelijk en stabiliseert zich na 12-24 uur en blijft vrij constant gedurende de rest van de applicatietijd van in totaal 72 uur.
Er is sprake van een klinische relevante toename van fentanyl opname bij een kleine stijging van de lichaamstemperatuur zoals veroorzaakt door zon, bad of lichaamsinspanning.
Oromucosaal (Bij doorbraakpijn):
Aanbevolen Dagdosering zuigtablet op applicator (‘lolly’), ActiqR: aanvankelijk 200 µg per keer, 15 min in de mondholte tegen de wang houden en verplaatsen. Er mag worden gezogen, maar niet worden gekauwd. Bij onvoldoende effect binnen 15 min zn herhalen; zn verhogen naar een lolly met hogere sterkte. Max doses s 1600 µg per keer. Er zijn echter bezwaren tegen het gebruik van deze lolly bij kwetsbare ouderen, zie toelichting bij de opmerking.
Neusspray (Bij doorbraakpijn):
Aanbevolen Dagdosering aanvankelijk 50 µg per keer in één neusgat, bij onvoldoende effect na 10 min zn herhalen. Er mogen max 4 doorbraakepisodes per 24 uur worden behandeld, elk met niet meer dan 2 doses die ten minste 10 min van elkaar zijn gescheiden, en tussen 2 doorbraakepisodes ten minste 4 uur wachten. Zonodig de dosis per keer verhogen naar een neusspray met hogere sterkte van 100 µg of 200 µg per keer. Indien de patiënt steeds meer dan 4 doorbraakepisodes per 24 uur ervaart, kan het nodig zijn de onderhoudsdosering van opioïden te verhogen.
Snelheid Inwerkingtreden Na toediening van de neusspray wordt de Cmax in 12-15 min bereikt, de biologische beschikbaarheid is ongeveer 90%.
Opmerkingen
Voor doorbraakpijn dient de patiënt de beschikking te hebben over een kortwerkend morfinepreparaat.
Bij creatinineklaring groter dan 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van fentanyl niet nodig.
Bij kwetsbare ouderen is er weinig ervaring met de ‘lolly’-methodiek.
Er zijn geen specifieke ervaringen bekend met het gebruik van de neusspray bij kwetsbare ouderen.