Morfine

Oraal
Aanbevolen Dagdosering Gewoon preparaat
10-20 mg per keer, zn elke 4 uur, zn dosering verhogen.tablet met gereguleerde afgifte
ouderen aanvankelijk 20 mg 2x /dag
Snelheid Inwerkingstreden Morfine wordt na orale toediening goed geabsorbeerd, echter door een groot ‘first pass’-effect is de biologische beschikbaarheid 25-40%.
Na rectale toediening in een vette zetpilbasis wordt de maximale plasmaconcentratie na ongeveer 60 min bereikt. De biologische beschikbaarheid is doorgaans iets hoger dan na orale toediening.
Na subcutane intramusculaire toediening is de absorptie goed.
Opmerkingen
De analgetische werking van 30 mg oraal komt ongeveer overeen met 10 mg intraveneus.
Bij creatinineklaring 10-50 ml/min wordt morfine altijd gedoseerd op geleide van effect en bijwerkingen; dit is bij verminderde nierfunctie niet anders.
Wees echter alert op cumulatie van morfine-6-glucuronide, waardoor een lagere dosering nodig kan zijn.