Oxycodon

Oraal
Aanbevolen Dagdosering Gewoon preparaat
aanvankelijk 4 dd 2,5-5 mg, zn geleidelijk verhogen tot 6 dd 5 mgPreparaat met gereguleerde afgifte
2 dd 5-10 mg, zn verhogen tot 2 dd 20 mg.
Bij leverfunctiestoornis aanvankelijk 5 mg elke 12 uur, zn verhogen tot 10 mg elke 12 uur
Snelheid Inwerkingstreden Na orale toediening van een gewoon preparaat wordt de Cmax in 1,5 uur bereikt. Voedsel vertraagt de absorptie. Na toediening van een preparaat met gereguleerde afgifte wordt een deel snel geabsorbeerd en een deel traag geabsorbeerd.
Opmerkingen
Bij creatinineklaring > 10 ml/min is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van oxycodon niet nodig.