Vallen

De oude handreiking Vallen is niet meer toegankelijk, omdat deze niet meer voldoet aan de laatste inzichten. Inmiddels er een zeer complete richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen ontwikkeld door Richtlijnen database, waarbij meerdere beroepsverenigingen betrokken zijn, onder andere Verenso.
Deze link verwijst naar de richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen.